Przerwijmy tabu - uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeń psychicznych

 

14 kwietnia 2011 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ zorganizowało warsztaty edukacyjne poruszające problematykę zaburzeń psychicznych wśród studentów.


Po raz pierwszy w Polsce problem ten został poruszony w tak szeroki i kompleksowy sposób.


Program Konstelacja Lwa pokazał wyraźnie, że mamy do czynienia z gwałtownie rosnącą liczbą studentów borykających się z problemami psychicznymi, którzy mają bardzo ograniczony dostęp do wsparcia umożliwiającego im kontynuowanie studiów i niepodejmowanie pochopnej decyzji o rezygnacji z kształcenia. Dlatego zjawisko to jest niepokojące i stało się istotnym wyzwaniem dla polskiej edukacji.


W czasie warsztatów chcieliśmy o tym porozmawiać ze wszystkimi zainteresowanymi stronami - studentami, nauczycielami akademickimi,  pracownikami Biur ds. Osób Niepełnosprawnych, a także psychologami i psychiatrami, czyli z szeroko pojętym środowiskiem akademickim.


Pragnęliśmy przerwać tabu związane z problemami psychicznymi studentów, obniżyć lęki i stereotypy narosłe wokół tej problematyki oraz pokazać, że środowisko akademickie może bardzo wiele zrobić na rzecz większego zrozumienia chorujących studentów i zaproponować im efektywne wsparcie sprzyjające zdrowieniu.


Niezależnie od tego, warsztaty oferowały bardzo praktyczną wiedzę związaną z różnorodnością zaburzeń psychicznych, ich konsekwencjami dla procesu edukacyjnego i metodami efektywnego wsparcia dla chorujących studentów. Zostały także zaprezentowane doświadczenia  uczelni amerykańskich i brytyjskich w tym obszarze.


Program

Galeria

Kontakt z organizatorem

 


  1. Wszelkie treści udostępnione na portalu Konstelacja Lwa stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) i chronione są prawami autorskimi.
  2. Można korzystać z utworów tu udostępnionych w granicach dozwolonego ww. ustawą użytku, jednakże wyłącznie pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości.
  3. Korzystanie z ww. utworów w sposób niezgodny z prawem będzie się wiązać ze stosownymi krokami prawnymi.